piatok 4. októbra 2019

Štvrté vydanie publikácie nestráca nič zo svojej aktuálnosti

Je len málo vedeckých kníh vo funkcii zaužívaných učebníc, ktoré dokážu osloviť aj širšiu verejnosť. Profesorovi Antonovi Heretikovi sa to darí už po štvrtýkrát. Forenzná psychológia sa stáva čoraz pevnejšou súčasťou vyšetrovania kriminálnej činnosti a ľudia o ňu prejavujú zvýšený záujem aj vďaka "popularizácii" zločinu. Rebríčkom bestsellerov dominujú detektívky a kriminálky, ktoré sa predháňajú v tom, ktorá prinesie krvilačnejšieho a beštiálnejšieho páchateľa, televízie zas dávajú často prednosť procedurálkam s tímom vyšetrovateľov, kde je rozum a profilovanie nadradené sile a akcii. Nečudo, nahliadnutie za oponu a zistenie, čo sa skrýva za zločinnými pohnútkami, je vodou na mlyn našej vrodenej zvedavosti. 
"Profil neznámeho páchateľa by mal dávať odpovede na otázky ako? prečo? a kto? To znamená analýzu správania, motivácie a osobnosti neznámeho páchateľa. Mal by teda obsahovať pravdepodobnostné informácie, ako sú vek, pohlavie, rasa páchateľa, rodinný stav a sociálne zázemie, úroveň vzdelania a intelektu, profesionálna oblasť, vzťah bydliska k mieste činu, sexuálnu adaptáciu, kriminálnu minulosť..." (str. 127)
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. je autorom takmer troch stoviek článkov, vedeckých štúdií či monografií. Posudzovaniu páchateľov závažnej násilnej kriminality sa venuje necelých štyridsať rokov a za ten čas sa stretol s mnohými pestrými prípadmi. Forenzná psychológia je kompozične rozdelená na dve časti - všeobecnú a špeciálnu. Najprv sa dozviete obsiahle informácie o všetkom, čo zahŕňa pojem forenzná psychológia, ale nemusíte sa obávať, že by ste sa ako laik nudili. Ide síce o exaktne a odborne podávané znalosti s príslušnou terminológiou, no ich zamerenie vo vás vyvolá zvedavosť, najmä keď si uvedomíte ich praktické využitie. Dočítať sa môžete o histórii tejto disciplíny, o jej systéme a pôsobnosti, o právnych aspektoch či rôznych formách delikvencie. Zo všeobecnej časti ma najviac zaujali možnosti uplatňovania psychológie v praxi, napríklad pri výsluchoch, využívaní detektoru lží alebo v rámci komunikácie v súdnej sieni. Siedma kapitola napokon predkladá ontogenetické aspekty a upozorňuje na rôzne vekové skupiny páchateľov, ich zázemie, rodinný či duševný stav.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
"30-ročná žena bola stíhaná pre trestný čin prípravy vraždy. Podľa vyšetrovacieho spisu navádzala a objednala u svojho mladšieho priateľa (bývalého žiaka a možno aj milenca) vraždu syna svojho priateľa. Mal syna zastreliť. Sľubovala za to milión korún. Postupne aj poukázala priateľovi celkovo 400 000 korún." (str. 383)
Druhá, špeciálna časť je miestami len pre silné žalúdky, kriminálne prípady sú dôkazom zlyhania mnohých faktorov v živote obyčajných ľudí. Už úvodná kapitola (v celkovom poradí ôsma) vás zaujme opisom psychických porúch a rozšíri vaše vedomosti o rozdieloch medzi nimi. Nemenej pútavé a, žiaľ, stále aktuálne sú problémy spojené so závislosťami, čomu sa venuje osobitná kapitola. Alkohol, drogy, hazardné hry sú často nielen sprievodným javom, ale hlavne dôvodom násilnej trestnej činnosti. Ďalšími faktormi sú agresia, psychologické problémy plynúce zo sexuologickej podstaty, odlišného kultúrneho zázemia či rasového pôvodu. Rovnako plnohodnotné informácie smerujú aj k organizovanému zločinu a viktimológii. Každá kapitola obsahuje okrem teórie konkrétne príklady zo slovenských kriminálnych prípadov, končí krátkym súhrnom a ponúka odkazy na ďalšie zdroje, ak by niekoho zaujala určitá pasáž.

Keďže nejde o beletriu, knihu nezhltnete na jedno posedenie. Napriek tomu sa číta ľahko a dokáže rýchlo zaujať. Na svoje si prídu teda nielen študenti daného odboru, ale každý, kto sa zaujíma o forenznú psychológiu v praxi, jej prejavy totiž možno badať i v každodennom živote. Ako sa hovorí - kto má informácie, má náskok. A zachytenie včasných prejavov môže byť v konečnom dôsledku viac než prospešné. Anton Heretik je uznávaný odborník, ale dar slova využíva aj v menej náročnom žánri. Je i autorom beletrie, kde sa vo väčšej miere prejavuje jeho humor, nadhľad a schopnosť využívať svoje skúsenosti v príbehovej forme. Forenzná psychológia sa u mňa radí k najcennejším kúskom domácej knižnice a nedá mi nepochváliť vydavateľstvo Lindeni za tento počin - klobúk dole!


 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára